logo

Helseinformation i Danmark

At samfundet – lige fra FN, EU, den danske stat, amter og kommuner – satser store resourcer på overvægtsproblematikken, bygger  på følgende grundlæggende konstatering: Fedme og overvægt forårsager sygdomme. Disse sygdomme indebærer store udgifter for samfundet.
Det er dog ikke nogen hemmelighed at der ikke findes nogen større strategisk indsats vedrørende borgernes helbredstilstand – med målsætningen om at få borgerne til at leve mere sundt – som helt er lykkedes fuldstændigt. Det gælder såvel der hvor myndigheder har prøvet ligge ekstra skat på usunde fødevarer og store informationskampagner som alkoholforbud. Det gælder også der udgangspunktet enten har været at løse problematikken på indvidniveau eller på strukturel samfundsniveau.

Schmidts Kommunikation er kommet frem til to grundlæggende udgangspunkter, for at man i det hele taget skal kunne nå noget som helst resultat på længere sigt:

  1. Problematikken angående overvægt har  mange facetter og er så kompliceret at man må arbejde på såvel individ- som samfundsniveau.

  2. Derfor må man tage hensyn til et bredt spektra af samfundsmæssige og individuelle faktorer, når en strategisk indsats af borgernes helbredstilstand  skal udformes. Hvordan skal man ellers kunne vide hvilke spor man skal vælge


Danmark
Det drejer sig om være på rette spor i forbindelse med helseinformation.


Helseinformationsstrategier

Schmidts Kommunikation tilbyder konsulting i helseinformation. Det kan dreje sig om at hjælpe til med at planlægge store helseinformationsstrategier over mange år, til enkelte mindre informationskampagner.

                Vi retter os imod kommuner, amter og andre organisationer.


Forelæsninger

At få mennesker at spise sundt – ved hjælp af helseinformation
Længde: Seks timer.

Kort om indholdet
Forelæsningen tager udgangspunkt i eksamensarbejdet Att vända överviktstrenden – genom hälsokommunikation.

Information angående prisen kontakt os.


Teoretisk platform

Helseinformation er ikke et helt ukontroversielt emne. Imellem visse forskere findes der en stærk skepticisme om at man ved hjælp af information kan forandre borgernes spise- og levevis.
Jeg er enig i at der ikke er nogen garanti for, at mennesker forandrer sine spisevaner bare fordi man har givet dem information. Samtidigt er det ikke et bevis for at information ikke virker. Sandell understreger, med følgende argument, at information faktisk er en forudsætning for at forandringer vil kunne finde sted:

Jag kan inte se hur några förändringar i något system överhuvudtaget kan ske utan att systemet tillförs något som i vid mening som kallas information. (Sandell, 1982, s. 21)

Jeg mener desuden at det er usandsynligt at den kundskab om kost og motion, som f.eks. eksempel diætister, læger, sundhedsplejersker og hjem- og kunskabslærer dagligt har spredt i lande som Danmark og Sverige igennem de sidste 60 år, ikke har fået noget individ til at ændre sin spise- og levevis.

Der findes to forskellige grundholdninger, som betragter og angriber overvægtsproblematikken. Den ene er at på individniveau at borgernes livsstil, den anden handler om at påvirke samfundet i det hele taget.

Jeg mener at overvægtsproblematikken har alt for mange facetter og er for kompliceret til at det skal være relevant kun udgå fra en position. Grundproblemet er at vi spiser mere end vi forbruger, og at det resulterer i sygdomme. Grunden til at vi gør det, burde der findes såvel individuelle som samfundsmæssige årsager. Hvordan skal man ellers kunne forklare at en så stor andel af den svenske og danske befolkning på så kort tid er begyndt at spise mere end hvad de forbruger? At problematikken omkring fedme og overvægt er kompleks underbygges af Ulla Johansson:

Med stor sannolikhet är orsaken till ökande kroppsvikt multifaktoriell och kan förklaras av flera samverkande faktorer. De viktigaste är matvanor, motionsvanor, stress och arv. /…/ Vi sitter betydligt mer än vi går och står vilket både leder till minskat energibehov och försämrad fettförbränning. Den västerländska matens sammansättning, med stor andel fett och liten andel fiber, har troligtvis också stor betydelse. /…/ Vi äter allt mer oregelbundet och oplanerat /…/. Den snabba och lättillgängliga maten är ofta fet och/eller har högt glykemiskt index /…/. Dessutom stimulerar ofta extrapriser till ökad konsumtion /…/. De allt rundare magarna tros även kunna bero på stress /…/. Negativ stress kan leda till ökade nivåer av stresshormonet kortisol som i sin tur stör ämnesomsättningen och ökar risken för bukfetma. (Johansson, 2004, s. 250f.)

Derfor må man se på et bredt spektrum samfundsmæssige og individuelle faktorer, når en informationsstrategi skal udformes.

   Det kan illustreres på følgende måde med denne model:

Modell_dk

For at kunne lave en frugtbar informationsstrategi på helseområdet kræves der: En vel gennemarbejdet målanalyse med visionsmål, analyse af forhindringer og muligheder, adfærd, differentieret analyse af målgruppen som deles op i undergrupper, samt at have et mål med informationen om ”att påverka medvetenhet, intresse, kunskaper, attityder, intentioner om att framkalla – eller förhindra – handlingsutlösande beslut” (Palm & Hedin, 2001, s. 27). Til sidst kan der nogle gange behøves et ændret mål hos opinionen. Måleanalysen danner siden udgangspunkt for planlægningen af informationsstrategiens tre trin: Budskabsstrategi, medievalgsstrategi og overordnet totalplanlægningsstrategi. Budskapsstrategien, handler om formuleringen og valget af budskap. Jeg har valgt at benævne medievalgsstrategien, som valget af de enkelte medie – avisannoncer, verbal ansigt til ansigt-kommunikation, hjemmeside-information, fjernsynsreklamer, etc. Det vil sige at tænke strategisk som ligger til baggrund for hvert enkelt medievalg. En overordnet totalplanlægningsstrategi henviser til flere forskellige overordnede valg, som skal laves i forbindelse med en helseinformationsindsats: organisering, tidshorisont, intensitet og kombination, taktik samt fleksibilitet. Udgangspunktet er at en strategi bestemmes udfra hvad der bliver krævet, hvorefter det tilpasses de resurser som er til rådighed.

Schmidts
Kommunikation
erbjuder:

Schmidts etta
Kokbok med
recept och
reseberättelser

Att vända övervikts-
trenden – genom
hälsokommunikationen

C-uppsats

Hälsokommunikation
Schmidts
Kommunikation hjälper
till med hälsokommunikation
åt kommuner, landsting och
andra organisationer

Föreläsningar
Om mat, hälsa,
hälsokommunikation,
medie- och kom-
munikationsvetenskap
samt resor

Reportage & spalter
Om mat, hälsa och resor