logo

Föreläsningar

Schmidts Kommunikation erbjuder föreläsningar i mat, hälsa, resor, hälsokommunikation samt medie- och kommunikationsvetenskap.

Kontakta oss för prisuppgift.

Mat

1. Uppläsning av Schmidts etta.

Längd: Två timmar.

2. Varför lagar svenska folket allt mindre mat – trots det allt större matlagningsintresset?

Längd: Fyra timmar.

3. Hur man kokar soppa på en spik.

Längd: Tre timmar.

Läs mer!

Hälsa

4. Vad är en sund kost?

Längd: Fyra timmar.

5. Vilka förändringar i samhället har lett fram till den eskalerade viktökningen under de senaste decennierna?

Längd: Fyra timmar.

Läs mer!

Resor

6. Resa genom maten – hemma och borta.

Längd: Tre timmar.

7. Drömmen om den totala resan – resandet i historien och litteraturen.

Längd: Tre timmar.

Läs mer!

Hälsokommunikation

8. Hur man får svenska folket att äta sunt – genom hälsokommunikation.

Längd: Sex timmar.

Läs mer!

Medie- och kommunikationsvetenskap

9. Nya akademiska vektyg i det långsiktiga kampanjarbetet.

Längd: Sex timmar.

10. Medie- och kommunikationvetenskap på gatan – den glömda disciplinen.

Längd: Tre timmar.

Läs mer!

Schmidts
Kommunikation
erbjuder:

Schmidts etta
Kokbok med
recept och
reseberättelser

Att vända övervikts-
trenden – genom
hälsokommunikationen

C-uppsats

Hälsokommunikation
Schmidts
Kommunikation hjälper
till med hälsokommunikation
åt kommuner, landsting och
andra organisationer

Föreläsningar
Om mat, hälsa,
hälsokommunikation,
medie- och kom-
munikationsvetenskap
samt resor

Reportage & spalter
Om mat, hälsa och resor