logo

Elva gamla svenska kokböcker

1. Stockholmisch kochgesprächs vortrab zwischen einer flamischen und niedersachsischen köchin Vilket betyder ”Stockholmskt kökssnack mellan flamländsk och en plattysk kokerska”.
Författare: Ditlevus Maius, köksmästare hos Drottning Kristina.
Publicerad: 1644.

2. En liten kokbok
Författare: Okänd.
Publicerad: 1650 i Stockholm.

3. Then frantzöske-Kocken och pasteybakaren, lärandes huru allehanda slags Maath, Rätter, pasteyer, Tårtor, Smörbakelser kokas och tillagas skall
Författare: Romble Salé.
Publicerad: 1664.

4. Adelig Öfvning.
Ett samlingsverk där del XIV handlar om trädgårds- och kokkonsten.
Författare: Åke Rålamb.
Publicerad: 1690.

5. En liten handbok i kookekonsten
Författare: Bengt Höök.
Publicerad: 1695.

6. Koke-Book
Författare: Catharina Ihre
Publicerad: 1724

7. En Nödig och Nyttig Hus-Hålds- och kok-bok handlande så wäl om åtskilliga Rätters och Bakwärks tilredande, som ock om åtskillig slags Fruchts insyltande och förwahrande. Jämte ett Bihang som lärer huru man allahanda slags Win och Watn tilreda och bränna skal: med mera som rgistret närmare wid handen gifwer. Thet Ehrbara fruentimbret til god hielp och anledning wid åtskilliga i hus-hållet förefallande tillfällen.
Författare: Susanna Egerin.
Publicerad: 1733.

8. Ny och Fullkomlig Koke-Bok
Författare: Okänd.
Publicerad: 1737.

9. Försök til en pålitelig matberednings-bok
Författare: Husmamsellen Margareta (Maria) Elzberg.
Publicerad: 1751 i Stockholm.

10. Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber
Författare: Cajsa Warg, husmamsell i Stockholm.
Publicerad: 1755.

11. Johan Winbergs kok-bok.
Har undertiteln: Hwilken lärer grunden til kokeriet, eller sättet att tilreda wälsmakelig mat, efter denna tidens bruk; jämte afritade mat-sedlar til större och smärre Tracteringar, som wisa, i hvad ordning maträtterne skola ställas: på bordet; tillika med Uträkningar på kostnaden, som fordras till måltider af större och mindre antal.
Författare: Johan Winberg, krögare i Stockholm.
Publicerad: 1761.


Andra gamla svenska böcker av kulinariskt intresse

Sundhetzens speghel
Författare: Andreas Sparrman, Drottning Kristinas läkare.
Publicerad: 1642.
Är en hälsolära på rimmade alexandriner.

Oeconomica eller Huushåldsbok för ungt adelsfolck
Författare: Per Brahe d.ä., systerson till Gustav Vasa
Publicerad: 1677. Skriven i slutet av 1500-talet.
Berättar om de högre ståndens liv.

Berättelse om the inhemska wäxter, som i brist af säd kunna användas til bröd- och matredning
Författare: Carl von Linné.
Publicerad: 1757 i Stockholm.


Schmidts
Kommunikation
erbjuder:

Schmidts etta
Kokbok med
recept och
reseberättelser

Att vända övervikts-
trenden – genom
hälsokommunikationen

C-uppsats

Hälsokommunikation
Schmidts
Kommunikation hjälper
till med hälsokommunikation
åt kommuner, landsting och
andra organisationer

Föreläsningar
Om mat, hälsa,
hälsokommunikation,
medie- och kom-
munikationsvetenskap
samt resor

Reportage & spalter
Om mat, hälsa och resor