logo

Kontakt

Postadress

Schmidts Kommunikation
Pär Schmidt
Kirkeskov Allé 44, 3 t v
3050 Humlebæk
Danmark

E-postPär Schmidt

schmidt@schmidtskom.com

Telefon

+45 49 19 49 28
+45 50 62 59 64 (mobil) 

Hemsida

www.schmidtskom.com

Schmidts
Kommunikation
erbjuder:

Schmidts etta
Kokbok med
recept och
reseberättelser

Att vända övervikts-
trenden – genom
hälsokommunikationen

C-uppsats

Hälsokommunikation
Schmidts
Kommunikation hjälper
till med hälsokommunikation
åt kommuner, landsting och
andra organisationer

Föreläsningar
Om mat, hälsa,
hälsokommunikation,
medie- och kom-
munikationsvetenskap
samt resor

Reportage & spalter
Om mat, hälsa och resor