logo

Medie- och kommunikationsvetenskap

I samband med C-uppsatsen "Att vända överviktstrenden – genom hälsokommunikation", vid högskolan i Halmstad, vidareutvecklade jag en teoretisk modell samt lade grunderna till ett forskningsfält som, märkligt nog, har varit praktiskt tagit bortglömd i MKV-forskningen. Den förstnämnda fick vara kvar, medan den sistnämnda fick strykas. Inte för att det inte skulle vara relevant, men på grund av utrymmesbrist.

Den första teorin handlar om en vidareutveckling av kommunikationstrategins olika steg. Den andra handlar om att bedriva MKV-forskning i gatumiljö.
Läs mer!
Föreläsningar

Nya akademiska vektyg i det långsiktiga kampanjarbetet

Längd: Sex timmar.

Kortfattat om innehållet
Kommunikationstrategins tre steg i allmänhet, och övergripande totalplaneringsstrategi i synnerhet.


Medie- och kommunikationvetenskap på gatan – den glömda disciplinen

Längd: Tre timmar.

Kortfattat om innehållet
Betydelsen och möjligheterna med att bedriva MKV-forskning i gatumiljön.

Schmidts
Kommunikation
erbjuder:

Schmidts etta
Kokbok med
recept och
reseberättelser

Att vända övervikts-
trenden – genom
hälsokommunikationen

C-uppsats

Hälsokommunikation
Schmidts
Kommunikation hjälper
till med hälsokommunikation
åt kommuner, landsting och
andra organisationer

Föreläsningar
Om mat, hälsa,
hälsokommunikation,
medie- och kom-
munikationsvetenskap
samt resor

Reportage & spalter
Om mat, hälsa och resor