logo

Reportage och spalter

Schmidts Kommunikation erbjuder tidningar och elektroniska hemsidor redaktionellt material. Det kan handla om allt från enstaka reportage till regelbundet återkommande spalter om mat, hälsa och resor.

Tack vare att Schmidts Kommunikation befinner sig i en av Europas mest dynamiska regioner – Öresundsregionen – med allt vad det innebär av goda kommunikationer, kan vi bege oss nästan vart som helst med kort varsel.

 

 

 

 

 

 

 

Schmidts
Kommunikation
erbjuder:

Schmidts etta
Kokbok med
recept och
reseberättelser

Att vända övervikts-
trenden – genom
hälsokommunikationen

C-uppsats

Hälsokommunikation
Schmidts
Kommunikation hjälper
till med hälsokommunikation
åt kommuner, landsting och
andra organisationer

Föreläsningar
Om mat, hälsa,
hälsokommunikation,
medie- och kom-
munikationsvetenskap
samt resor

Reportage & spalter
Om mat, hälsa och resor